Modernizacja i doposażenie sali widowiskowo-kinowej Pyrzyckiego Domu Kultury

Trwają ostatnie prace modernizacyjne w sali widowiskowo-kinowej w Pyrzyckim Domu Kultury.Obecnie montowany jest osprzęt oświetleniowy. Światło to element mający kluczowe znaczenie dla odbioru spektaklu, koncertu czy innego wydarzenia artystycznego. Już niebawem będziecie mogli Państwo oglądać w naszej instytucji imprezy w innej przestrzeni wizualnej. Zakupiona również została mównica prezentacyjna.

 Operacja pn.: „Modernizacja i doposażenie sali widowiskowo-kinowej Pyrzyckiego Domu Kultury” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.