Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Data: 10.03.2020

Zasięg: powiatowy

Miejsce: Pyrzycki Dom Kultury

Opis: przegląd stanowi eliminację do przeglądu wojewódzkiego

Zgłoszenie do udziału do dnia 26 luty 2020

Przegląd Wojewódzki: 24-26.04.2020 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Regulamin 64. OKR, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora

Karta Zgłoszenia uczestnika 64. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego

Karta Zgłoszenia uczestnika 64. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego – Teatru Jednego Aktora

Karta Zgłoszenia uczestnika 64. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego – Poezji Śpiewanej