Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Data: 15.03.2022r.

Zasięg: powiatowy

Miejsce: Pyrzycki Dom Kultury

Opis: przegląd stanowi eliminację do przeglądu wojewódzkiego

Zgłoszenie do udziału do dnia 01 marca 2022r.

Przegląd Wojewódzki: 08-10.04.2022 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie