PDK Otwarci na Dostęp – konferencja

Już w najbliższy poniedziałek 19 września 2022 zapraszamy na briefing prasowy poświęcony realizacji projektu „PDK Otwarci na dostęp” i otrzymanemu grantowi w wysokości
103 443 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa)
W konferencji wezmą udział burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska oraz przedstawiciele lokalnego środowiska wspierającego funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami.