PRZEGLĄDPrzegląd Prac Plastyków Nieprofesjonalnych

data: 17.09.2018

zasięg: powiatowy

miejsce: Pyrzycki Dom Kultury

opis: przegląd stanowi eliminacje do przeglądu wojewódzkiego

zgłoszenie do udziału: do dnia 5 września 2018 r.

przegląd wojewódzki: 22.09.2018 r. Wałeckie Centrum Kultury.

ARA Plastycy nieprofesjonalni – regulamin

karta_zgloszenia