UWAGA !!! Z powodu trudnej sytuacji w kraju – przegląd zostaje odwołany !

Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

Data: 1.05.2020

Zasięg: powiatowy

Miejsce: Pyrzycki Dom Kultury

Opis: przegląd stanowi eliminację do przeglądu wojewódzkiego

Zgłoszenie do udziału do dnia 20 kwietnia 2020

Przegląd Wojewódzki: 6 czerwca 2020 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Przegląd solistów i muzycznych zespołów estradowych – regulamin

Przegląd muzyczny, taneczny, teatralny – karta zgłoszenia