Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci w wieku 6-12 lat zainteresowań i uzdolnień plastycznych. Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, oraz właściwego ich łączenia. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia a także nabywanie umiejętności pracy zespołowej. Podnoszenie własnej wartości, oraz dostrzegania jej w innych. Rozwijanie sprawności manualnych uczniów i kształcenie wrażliwości estetycznej. Udział w konkursach plastycznych.

Zajęcia prowadzi: Estera Ilnicka

Zajęcia odbywają się w czwartki od 17:30 do 18:30

Sala nr 8