zpitp-1

Zespół Pieśni i Tańca PYRZYCE

Zespół Pieśni i Tańca PYRZYCE skupia w swojej działalności doświadczenia zespołów ludowych działających w Pyrzycach już prawie 50 lat – powstał bowiem wwyniku połączenia zespołów: działającego od 1967 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemi Pyrzyckiej” oraz pracującego od 1981r. Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Pyrzyce”.

ZPiT  Pyrzyce  skupia młodych ludzi, którzy chcą wspólnie uprawiać, jakże niemodną dziś, muzykę i taniec ludowy. Samo wykonawstwo nie jest jednak celem głównym działalności grupy. Zespół bowiem spełnia ważne zadanie ogólno – kulturowe: rozwija i kształci wrodzone zdolności muzyczne młodych ludzi, zbliża ich i zaznajamia z twórczością ludową, wprowadza w świat tradycji, uczy systematyczności i odpowiedzialności, a przede wszystkim zagospodarowuje wolny czas dzieci i i młodzieży.

Trudne do zliczenia są ilości występów, koncertów, wyjazdów, podczas których piękno muzyki i tańca naszego kraju wzbudzało zachwyt i podziw. Zespół koncertował wielokrotnie niemal we wszystkich krajach Europy (Niemczech, Francji, Danii, Holandii, Włoszech, Szwecji, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, Ukrainie – niegdyś w ZSRR, Jugosławii, Czechosłowacji), a nawet w Turcji czy Korei.

Obok udziału w koncertach i występach, członkowie zespołu co roku wyjeżdżają    na warsztaty taneczne w różne miejsca Polski, podczas których nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale również poznają piękno naszego kraju oraz tradycje i i folklor innych regionów.
Obecnie Zespół Pieśni i Tańca PYRZYCE działa w Pyrzyckim Domu Kultury i pracuje w 4 grupach tanecznych, z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 25 lat, oraz kapeli i liczy razem ponad 80 osób. Niektórzy tancerze są związani z zespołem od ponad 20lat.
Na program zespołu PYRZYCE składają się: tańce narodowe – polonez , mazur, krakowiak, oberek, kujawiak; wiązanki tańców z regionów – lubelskiego, rzeszowskiego, kaszubskiego, łowickiego; tańce górali ze Spisza; polka pyrzycka; tańce innych narodów: mołdawski i rosyjski oraz utwory ludowe z różnych regionów Polski. Wszystkie tańce są prezentowane w barwnych i różnorodnych kostiumach ludowych pochodzących z danego regionu.
Jako jedyny zespół w Polsce zespół posiada zrekonstruowane na podstawie dawnych rycin i fotografii stroje dawnych mieszkańców Pyrzyc, w których prezentuje tańce pomorskie z regionu Pyrzyc i Szczecina, zapisane w końcu XIX i pocz. XX wieku .

Zajęcia Zespołu odbywają się: piątki od godz. 17:00 do 20:00.
Instruktorzy Zespołu :
Joanna Suwińska
Janusz Urbański