dsc_6229

Zespół wokalny „Seniorita”

Zespół tworzy 9 osób, które są członkami Związku Emerytów i Rencistów. Powstał w 2003 roku i działa przy Pyrzyckim Domu Kultury. Jest bardzo aktywny w środowisku lokalnym i poza nim. Wielokrotnie brał udział w okazjonalnych i stałych imprezach, np.: Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dożynki gminne i archidiecezjalne, Dzień Seniora, Dzień Białej Laski i inne.

Zespół systematycznie pracuje nad podnoszeniem poziomu artystycznego, poszerzeniem i urozmaiceniem repertuaru, na który składają się piosnki popularne, biesiadne, ludowe, patriotyczne oraz pieśni religijne.

Jest stałym uczestnikiem Spotkań Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach.